Activitatea financiară

Anexa 1.

 

Lucrări de reparație efectuate de Direcția Educație Tineret și Sport s.Ciocana în instituțiile de învățământ general secundar și instituțiile de educație timpurie din subordine în anul 2018,conform Foii de Titlu.

Nr d/o Denumirea     instituției Denumirea lucrărilor de reparație Perioada efectuării lucrărilor Suma alocată pentru reparație
1. Șc.prim.nr.83 reparația acoperișului,  reparația blocului alimentar 10.07- 31.10.2018 400 mii lei
2. Gimnaziul   “Steliana Grama”  

reparația acoperișului.

 

10.07- 31.10.2018

 

100 mii lei

3. Centrul de Creație al Copiilor  

reparația acoperișului

 

10.07- 31.10.2018

 

100 mii lei

4. IET nr.130   schimbarea ferestrelor, ușilor și reparația pavilioanelor. 01.08- 31.10.2018 500 mii lei
5. IET nr.135

 

 

reparația wc în 2 grupe și a sistemului de încălzire în sala de muzică.  

10.07- 31.10.2018

 

300 mii lei

6. IET nr.211 reparația acoperișului. 01.08- 31.10.2018 200 mii lei
7. IET nr.225 reparația piscinei,reparația a 2 scării.   700 miilei
8. IET nr.128 schimbarea ferestrelor,acoperișului. 10.07- 31.10.2018 100 mii lei
9. Liceul”Dacia” reparația rosturilor clădirii. 01.08- 31.10.2018 300 mii lei
10. Șc.prim.nr.82 reparația fațadei clădirii,ulucul 01.08- 31.10.2018 200 mii lei
11. IET nr.149 schimbarea ferestrelor, ușilor, și repar. sistemul de încălzire. 01.08 – 31.10.2018 380 mii lei
12. IET nr.67 schimbarea ferestrelor, ușilor. 01.08 – 31.10.2018 100 mii lei
13. IET nr.177  reparația wc în 3 grupe. 01.08 – 31.10.2018  350 mii lei
14. IET nr.188 reparația sălii de muzică. 01.08 – 31.10.2018  200 mii lei
15. IET nr.212 reparația sistemei de apeduct,încălzire în subsol. 01.08 – 31.10.2018  200 mii lei
16. IET nr.32 reparația cabinetului medical,wc în 2 grupe 01.08 – 31.10.2018 300 mii lei
17. IET nr.161 repar. wc: în 2 grupe,cab.med; 2 depozite la blocul alimentar. 01.08 – 31.10.2018 350 mii lei