Componența

În componența DETS sectorului Ciocana intră următoarele subdiviziuni:

  • Aparatul (șef și contabil-șef al DETS sectorul Ciocana);
  • Contabilitatea centralizată a DETS sectorul Ciocana (secția salariu, secția alimentare, secția părinți, secția materiale,secția decontări, secția planificare, grupul de ingineri, grupul  achiziții publice etc.)
  • cabinetul metodic (metodist consilier);
  • Jurist.