Componența

În componența DETS sectorului Ciocana intră următoarele subdiviziuni:

  • Aparatul Direcției: șef al DETS sectorul Ciocana;
  • Contabilitatea centralizată a DETS sectorul Ciocana (contabil șef, contabil șef-adjunct, secția salariu, secția alimentare, secția părinți, secția materiale,secția decontări, secția economie și planificare, grupul de ingineri, grupul  achiziții publice etc.)
  • cabinetul metodic (metodist consilier);
  • Jurist.