Contacte

Direcția Educație Tineret și Sport s.Ciocana,str.Alecu Russo,57 – Telefoanele de contact

Nr. Numele prenumele  Funcția Telefon
1.         Rotaru Valeriu Șef  022-331-134
2.         Badiuc Liudmila Contabil-șef 022-331-223
3.         Lupu Galina Contabil-șef adjunct 022-331-145
4.         Ivlev Ana Consilier- metodist 022-331-278
5.         Cramari Elena Arhivar-secretar 022-331-334
6.         Tocan Vladimir Economist,audit intern 022-338-776
7.          Ionașcu Silvia Șef, secția evidența muncii și salariului 022-338-756
8.          Grigoriev Lilia Șef, secția evidența bunurilor materiale 022-331-425
9.          Cebotari Tatiana Șef-interimar,secția evidența alimentației 022-342-395
10.       Lebedinscaia Tatiana Șef,secția decontări cu furnizorii 022-339-761
11.       Braga Irina Jurist,secția achiziții publice 022-499-661
12.      Nicolaeva Nina Șef,secția relații cu părinții 022-347-713
13.      Sava Raisa Contabil – casier 022-331-323
14.      Savluc Natalia Inginer,secția ingineri 022-331-234