Prezentarea în timp

File ale istoriei învățământului general din sectorul Ciocana mun.Chișinău

     Sectorul Ciocana, întemeiat ca unitate administrativ – teritorială la 15 august 1985, este unul din cele mai tinere și dezvoltative sectoare ale municipiului Chișinău.

     La 09.09.1985 a fost fondată Direcția de Învățământ Nistreană (actualmente Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana). Suntem în ajunul aniversării de 35 de ani ai Direcției noastre.

Dinamica dezvoltării învățământului general în sectorul Ciocana mun.Chișinău:                                                       

 • anul 1985 – se deschide grădinița nr.30
 • anul 1986 – se deschid grădinițele nr.144,184; Casa pionerilor, Clubul tinerilor
 • anul 1987 – se deschid școlile nr.27,48; grădinițele nr.188,197
 • anul 1988 – se deschid școlile nr.58, 69; grădinițele nr.198,206
 • anul 1989 – se deschid școlile nr.70,71; grădinița nr.212, -sunt subordonate Direcției școlile nr.74,75
 • anul 1991 – sintagma ”Raionul Nistrean” este schimbată cu ”Sectorul Ciocana”
 • anul 1995 – este schimbată denumirea în Direcția Învățământ a sectorului Ciocana
 • anul 1995 – grădinița nr.173 se schimbă în școala primară ruso-ucraineană nr.95
 • anul 1999 – este schimbată denumirea în Direcția educație,tineret și sport sectorul Ciocana;
                – se reorganizează: șc. medie nr.43 în gimnaziul nr.43;  grădinițele nr.14,32,130 în școli-grădiniță nr.1,32,130;
                         – se lichidează grădinițele nr.169,198.
 • anul 2000 – se reorganizează școala nr.82 în liceul teoretic ”Petru Zadnipru”.
 • anul 2001 – se reorganizează grădinița nr.206 în liceul privat ”Moldo-Turc”; gimnaziul nr.43 în școala primară nr.43;
                        – se deschide școala primară nr.82.
 • anul 2003 – se reorganizează școala nr.87 în liceul teoretic ”Mihail Berezovschi”, școala nr.12 în liceul teoretic ”Ginta Latină” .
 • anul 2004 – se reorganizează școala nr.48 în liceul teoretic ”Olimp”, școala nr.21, Vadul lui Vodă, în liceul teoretic ”Ștefan Vodă”;
                          – se deschide școala primară nr.12 .
 • anul 2005 – se reorganizează școala nr.70 în liceul teoretic ”Constantin Negruzzi” .
 • anul 2006 – se reorganizează școala nr.61,comuna Budești, în liceul teoretic”Budești”, sectorul Ciocana.
 • anul 2007 – se reorganizează școala nr 27, cu profil sportiv, în liceu cu profil sportiv nr.2; prin comasare școala nr.26 și școala nr.71, în liceul teoretic ”Dacia”.
 • anul 2011 – se comasează prin fuziune  gimnaziul nr.35  cu gimnaziul nr.44 în Gimnaziul ”Steliana Grama”cu instruirea în limba română și rusă;
                        – se suspendă activitatea școlii medii pe schimburi nr.3 cu transferul elevilor în liceele teoretice cu învățământ seral nr.1 și nr.2.
 • anul 2013 – se suspendă activitatea școlii primare nr.103,satul Humulești cu transferul elevilor în liceul teoretic ” Toader Bubuiog”, Bubuieci sectorul Ciocana.
 • anul 2019 – se redeschide fosta grădiniță de copii nr.198 și i se atribuie nr.155

     În baza Legii nr.435 – XVI din 08.12.2006 ”Privind descentralizarea administrativă” , deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.3/11 din 02.04.2013 ”Cu privire la organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară” în perioada 2014-2019 au trecut la autonomie financiară instituțiile de învățământ general din sectorul Ciocana:

Instituție Publică Liceul Teoretic:

 • cu profil sportiv nr.2,
 • ”Olimp”,
 • ”Constantin Negruzzi”,
 • ”Ginta Latină”,
 • ” Gaudeamus”,
 • ”Mihail Berezovschi”,
 • Școala primară ”Anatol Popovici” nr.12.

 

 • anul 2021

În temeiul p.2 din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a CMC, aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare și a Organigramei acesteia”  se transferă instituțiile de învățământ primar și secundar din subordinea DGETS în subordinea DETS conform dislocației teritoriale ale acestora, după cum urmează:                                                                                      

 1. Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”, or.Vadul lui Vodă
 2. Liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu”, s.Colonița
 3. Ghimnaziul nr.74  „Viorel Găină”, c.Tohatin
 4. Complexul Educațional  gimnaziu-grădiniță Cruzești, c.Cruzești
 5. Școala primară nr.19, or.Vadul lui Vodă                                               

 

Ziua de astăzi :

Astăzi, în subordinea DETS sec.Ciocana sunt 30 instituții de învățământ :                                                                               

18 instituții de educație timpurie : nr.30,32,67,128,130,135,138,149,155,161,177,179,184,188,197,211,212,225;

4 școli primare:  nr.82, 83, 95, 19 (Vadul lui Vodă);                                              

3 gimnazii : „Steliana Grama”, „Viorel Găină”c.Tohatin, gimnaziul nr.75 (Cruzești);

4 licee: „Dacia”, „P.Zadnipru”, „Gheorghe Ghimpu”, s.Colonița,  „Ștefan Vodă” or.Vadul lui Vodă;

Centrul de Creație a Copiilor „Ghiocel”

 

Ziua de mâine :

      Contingentului copiilor în cele 18 instituții de educație timpurie din sector este de 6029 copii în 229 grupe de grădiniță. Numărul de locuri conform proiectelor clădirilor este de 5540.

Numărul de copii, care depășesc numărul de locuri  după proiectele clădirilor-  744 copii.

Supraîncărcarea grupelor este un factor de risc în activitatea IET.

Și în lista de așteptare în sistemul on-line, până în prezent, sunt înscriși 1230 de copii cu vârsta de 2-3 ani.

Dacă cercetăm doar cartierul Budești II, aici copiii sunt înmatriculați în 10 IET (nr.30, 130, 155, 161, 184, 188, 197, 211, 212, 225).
Capacitatea de înmatriculare, conform proiectelor clădirilor respective, este de 3500 copii.
În realitate aici sunt înscriși pe liste 4328 copii, cu 1028 copii mai mulți decât normativele în vigoare (grupele creșă-până la 15 copii, grupele de grădiniță până la 20 copii).
”Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie” (HG nr.1211 din 04.11.2018).

       În cartierul dat sunt în construcție încă 37 blocuri locative, care în anii viitori vor furniza o necesitate strigentă de locuri în instituțiile de educație timpurie pentru copii.
Situația la zi constată o solicitare enormă de locuri în instituțiile de educație timpurie pentru copiii de vârsta preșcolară.

      La începutul anilor 90, uzina ”Compecs”, în calitate de beneficiar, a început construcția unei grădinițe de copii (imobil existent, nefinalizat) pentru 660 de locuri din str.Prof.Ion Dumeniuc,19, cartierul Budești II.
Dar nu a finalizat-o. Uzina de compiutere a falimentat.

      În anul 2016, în cadrul ÎM Direcția Construcții Capitale, Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”  și-a asumat îndeplinirea lucrărilor de proiectare la obiectivul sus menționat. La moment, documentația de proiect este executată în volum de 75-80%. Deoarece din 2017 până în 2018 s-a achitat doar 42%  din lucrările efectuate „CHIȘINĂU  PROIECT” și-a oprit finalizarea lucrărilor de proiectare a grădiniței din lipsa finanțărilor.

      Sperăm să se revină la acest proiect, unde 660 de copilași se vor bucura de o ”casuță de poveste”.