octombrie
25
2019

Reuniunea conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi a membrilor comisiilor de triere din instituţii cu reprezentanţii  ANSA

În zilele de 23,24 octombrie 2019, de către şeful DETS s.Ciocana Valeriu Rotaru, a fost convocată  reuniunea conducătorilor instituţiilor de învăţământ din sector, a membrilor comisiilor de triere din instituţii, secţiei de alimentaţie a Direcţiei cu reprezentanţii  Agenţiei Naţionale de Siguranţa  Alimentelor, domnii Valeriu Dulghier şi Ştefan Jora.

La ordinea de zi a fost: asigurarea securităţii alimentaţiei copiilor, elevilor în instituţiile de învăţământ;  respectarea Instrucţiunii cu privire la alimentaţia copiilor; procesul de livrare, recepţionare, păstrare corectă a produselor alimentare în cantinele şcolare.

S-au vociferat problemele actuale şi anume: lucrul cu agenţii economici, prestatori de produse alimentare de calitate; activitatea  comisiilor de triere din instituţii; lipsa de cadre calificate în cantinele şcolare; lipsa unui meniu unic pentru toate instituţiile de învăţământ; lipsa unui depozit unic pentru stocarea produselor alimentare; respectarea normelor sanitaro-igienice şi altele.

Discuţiile au durat ore bune. S-a simţit îngrijorarea tuturor factorilor de decizie, implicaţi  în organizarea  procesului  de alimentaţie a copiilor, elevilor. S-au înnaintat propuneri concrete.