ianuarie
22
2018

Procurarea detergenţilor 2017

Valorificarea mijloacelor băneşti cu destinaţie specială
DETS sectorul Ciocana
anul 2017
2017
Planificat Executat Sold
Instituţiile de educaţie timpurie
Săpun lichd 29,4 25,8 3,6
Gel de veselă 41,0 28,8 12,2
Hârtie  igienică 99,6 77,2 22,4
Mobilă 140,0 140,0 0,0
Utilaj tehnologic 270,0 270,0 0,0
Terenuri de joacă 400,0 385,9 14,1
Camere video 80,0 58,8 21,2
Foto  elemente 30,0 30,0
Sistem interfon video 100,0 83,3 16,7
TOTAL 1190,0 986,5 38,2
Instituţiile preuniversitare
Săpun lichd 40,5 16,3 24,2
Hârtie  igienică 69,5 49,0 20,5
Materiale didactice 40,0 39,4 0,6
Utilaj tehnologic 567,0 419,8 147,2
Camere video 40,0 37,3 2,7
Foto  elemente 15,0 15
TOTAL 772,0 545,5 186,0
ÎN TOTAL DIRECŢIE 1962,0 1532 224,2
Şef                                                      A.Bodrug
Ex.022.33.11.45
G.Lupu