iulie
10
2020
Angajații IET au participat la o instruire on-line în legătură redeschiderea grădinițelor

Angajații IET au participat la o instruire on-line în legătură redeschiderea grădinițelor

În zilele 08.07-10.07.2020, angajații Instituțiilor de Educație Timpurie din sec. Ciocana au participat la instruirea online cu privire la ” Comportamentul special al angajaților IET în legătură cu redeschiderea și reluarea activității Instituțiilor preșcolare în perioada post-COVID19 ”, organizată de DGETS a mun.Chișinău în colaborare cu IMSP AMT sec. Ciocana.

iulie
09
2020
Unul din domeniile prioritare ale DETS sec.Ciocana este crearea condițiilor optime de funcționare a instituțiilor de educație

Unul din domeniile prioritare ale DETS sec.Ciocana este crearea condițiilor optime de funcționare a instituțiilor de educație

Unul din domeniile prioritare ale DETS sec.Ciocana este crearea condițiilor optime de funcționare a instituțiilor de educație, la acest capitol o atenție deosebită se atrage monitorizării lucrărilor de reparație…

iulie
01
2020
UNICEF, MSMPS, MECC au elaborat condiții speciale, obligatorii pentru redeschiderea instituțiilor de educație timpurie

UNICEF, MSMPS, MECC au elaborat condiții speciale, obligatorii pentru redeschiderea instituțiilor de educație timpurie

I. Conform „Instrucțiunii privind redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie din sector după ridicarea stării de urgență în sănătatea publică”, elaborată de UNICEF, MSMPS, MECC care conține condiții obligatorii pentru redeschiderea instituțiilor de educație timpurie Direcția Educație Tineret și Sport sector Ciocana achiziționează zilnic și livrează în instituțiile de învățământ din sector următoarele […]

iunie
24
2020
Amenajarea teritoriului în IET este una din prioritățile zilei

Amenajarea teritoriului în IET este una din prioritățile zilei

”Amenajarea teritoriului în IET este una din prioritățile zilei. Cu pasiune și mult drag, cadrele didactice dau dovadă de creativitate și originalitate transformând teritoriul grădiniței într-un loc miraculos de poveste.”

iunie
24
2020
Operatorii Economici continuă livrarea produselor sanitaro-igienice, materialelor de construcție, rechizitelor de birou în cele 25 instituții de învățământ din sector…

Operatorii Economici continuă livrarea produselor sanitaro-igienice, materialelor de construcție, rechizitelor de birou în cele 25 instituții de învățământ din sector…

Realizarea acestui proces are mai multe etape: • evaluarea necesităților instituțiilor, • alcătuirea caietului de sarcini/publicarea (M-Tender) • participarea OE la licitație, • evaluarea ofertelor propuse în SIA RSAP, • grupul de lucru, determinarea ofertei câștigătoare după criteriul ”cu cel mai mic preț”, • semnarea contractului și… livrarea produsului în fiecare IET. O gestionare corectă […]

iunie
23
2020
Realizarea lucrărilor de reparație capitală a edificiilor educaționale din subordinea Direcției

Realizarea lucrărilor de reparație capitală a edificiilor educaționale din subordinea Direcției

Necesitatea redeschiderii instituțiilor de educație timpurie din municipiul Chișinău este la ordinea zilei și în sectorul Ciocana. Ea dictează în primul rând realizarea lucrărilor de reparație capitală a edificiilor educaționale din subordinea Direcției, prioritar a celor de educație timpurie, care se cer reparate până la 30 iunie 2020.   Foaia de Titlu 2020 prevede diverse […]

iunie
18
2020
Produse sanitaro-igienice și materiale de construcție pentru instituțiile de învățământ din sectorul Ciocana

Produse sanitaro-igienice și materiale de construcție pentru instituțiile de învățământ din sectorul Ciocana

      La 16 iunie Operatorul Economic ”Policontract” SRL în baza Contractului ”Livrarea produselor de igienă, detergenți și dezinfectanți pentru instituțiile subordonate DETS sector Ciocana” a livrat în 6 instituții de învățământ (școala primară nr.82, 83, 95; gimnaziul „St.Grama”; LT~Dacia`,~P.Zadnipru”) clorură de var.      În zilele de 17, 18 iunie în 16 instituții de învățământ din […]

iunie
15
2020
La data de 13 iunie șeful DETS sectorul Ciocana Valeriu Rotaru a inspectat mersul lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ din subordine

La data de 13 iunie șeful DETS sectorul Ciocana Valeriu Rotaru a inspectat mersul lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ din subordine

     Agenda demersului educațional al DETS s.Ciocana pentru luna iunie prevede un ansamblu de lucrări de reparație, care se cer finalizate până la data de 30 iunie 2020 în instituțiile de educație timpurie. O sarcină complicată dar necesar de a fi rezolvată cu succes.      Cheia succesului este la suprafață : o planificare […]

iunie
15
2020
Continuă livrările de produse necesare pentru activitatea instituțiilor de învățământ

Continuă livrările de produse necesare pentru activitatea instituțiilor de învățământ

     Recent, conform ofertelor în cele 16 instituții de învățământ din subordinea Direcției Educație Tineret și Sport s-a livrat – ”amestec uscat” produs, care poate fi deja utilizat în procesul reparațiilor interne.  Prestatorul, Operatorul Economic ”Beax-com” SRL, semnând la 27 mai 2020 Contractul, la solicitarea DETS și-a onorat obligațiunile, dând startul reparațiilor curente în blocurile […]