august
20
2019

Sesizare!

     La sesizarea unui părinte, apărută în mass-media, precum că în instituţia de educaţie timpurie nr.212,str N.M.Spătaru,3/1“ pe pereţi fug gândaci… „

Astăzi, 20.08.19  Şeful DETS s.Ciocana Valeriu Rotaru, economistul-auditor Vladimir Tocan şi inginerul Nicolae Ceban au efectuat un control inopinat în IETnr.212 cu obiectivul: starea sanitaro- igienică a încăperilor, unde sunt amplasate cele 14 grupe de copii şi a celor auxiliare: blocurile sanitare, blocul alimentar, depozitele.

Din informaţia metodistului IETnr.212 Oxana Godoroja în prezent activează 12 grupe , frecvenţa pe grădiniţă fiind de 30 % din numărul celor înscrişi în liste (lipsesc pe motiv familial). Copiii din celelalte 2 grupe, unde frecvenţa este mai mică sunt repartizaţi temporal în celelalte grupe, până la data de 02.09.19. De asemenea dna Godoroja a informat că, sâmbătă, 17.08.19 tot personalul instituţiei a efectuat o curăţenie generală în toate încăperile din grădiniţă.

Comisia a stabilit: starea igienică-sanitară a  instituţiei este bună. Sălile de joc şi dormitoarele sunt amenajate conform cerinţelor, în ele este curat şi permanent sunt aerisite. Blocurile sanitare şi cele alimentare sunt completate cu inventar necesar şi se află într-o stare bună.   În 2 blocuri sanitare, pe pod, unde este unită ţeava de apă se cere o reparaţie cosmetică. La demersul directorului IETnr.212 către DETS s.Ciocana vor fi alocate surse financiare suplimentare pentru efectuarea acestei reparaţii. Amenajarea teritoriului grădiniţei este satisfăcător.

Specialiştii DETS s.Ciocana, săptămânal, efectuiază controale planificate şi opinate privind frecvenţa copiilor, starea igienică-sanitară a încăperilor grupelor şi a blocului alimentar, calitatea produselor alimentare recepţionate de la agenţii economici cu întocmirea actelor de control. În urma constatărilor fixate în actele respective sunt intreprinse măsuri urgente pentru înlăturarea problemelor apărute.