septembrie
18
2018

Notă informativă! Rezultatele anului 2018 – 2019

Notă informativă cu privire la rezultatele

evaluării nivelului de pregătire a instituțiilor de învăţământ general  pentru anul de studii 2018-2019 din sectorul Ciocana

 

Conform  ordinului nr.1159  din  17.08.2018   „Cu privire la evaluarea nivelului de pregătire    a instituţiilor de învăţământ general  pentru anul de   studii 2018-2019” la data de 7, 8 septembrie 2018 instituțiile de învățămînt primar și secundar din sectorul Ciocana au fost verificate de comisia de evaluare în următoarea componență:

 

 1. Fleaș Alexandru, șef adjunct – preşedintele comisiei
 2. Surdu Violeta, şef interimar DETS Ciocana – vicepreședinte

 

Membrii comisiei:

 1. Buca Eugenia, Centrul de Sănătate Publică
 2. Dolghier Valeriu, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
 3. Alexuța Mihai, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
 4. Sîrbu Margareta, Consiliul municipal al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei
 5. Grecu Elena, direcția inspecție școlară DGETS
 6. Lapp Maria, secţia management preuniversitar, DGETS, secretar

 

La data de 23-24.08.2016 membrii comisiei au demarat procesul de evaluare a instituțiilor de învățământ general din sector consemnând rezultatele finale în Actul de recepție și în nota informativă generală care va fi prezentată la 14 septembrie curent.

În cadrul evaluării au fost supuse inspectării 21 de instituții din sector, din ele 13 se subordonează  DGETS, 7 – DETS din sector și 1 instituție privată.

Baza tehnico-materială a fost evaluată de reprezentantul Centrului de

Sănătate Publică, fiind evaluate următoarele aspecte:

 1. a) calitatea efectuării reparaţiei curente:
 2. b) starea tehnică a sistemei de încălzire:
 3. c) starea tehnică a sistemei de apeduct:
 4. d) starea sălii de festivităţi:
 5. e) starea sălii de sport:
 6. f) cabinetul medical

Aspectul general al cantinei şi dotarea ei a fost evaluat de reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

Cabinetul medical a fost evaluat de către reprezentantul Centrului de Sănătate Publică.

Managementul educaţional a fost evaluat de angajatul secţiei management preuniversitar.

Debirocratizarea nomenclatorului școlar a fost evaluată de către inspecția școlară.

În rezultatul evaluării nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ secundar general se pot face următoarele constatări:

 1. Managerii instituțiilor, de comun cu DETS din sector și DGETS, au întreprins toate masurile în vederea pregătirii instituțiilor către noul an de studii 2018-2019.

Membrii comisiei au constatat că toate instituțiile sunt pregătite pentru desfășurarea procesului educațional.

În nstituțiile subordonate DETS Ciocana au fost depistate următoarele probleme:

 1. Procurarea medicamentelor.
 2. Schimbarea pardoselei în blocurile alimentare.
 3. Schimbarea rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare.
 4. În Gimnaziul „Steliana Grama” e necesar să fie reparat tavanul în sala de sport, blocurile sanitare, sistema de ventilație în atelierele școlare (care pot servi drept model de dotare), de renovat mobilierul,.
 5. În Școala primară nr. 95 necesită a fi reparat acoperișul.
 6. În LT „P.Zadnipru” necesită a fi schimbat linoleumul în cabinetul medical și în cîteva săli de clasă, 2 blocuri sanitare, instalarea ușilor în subsol, schimbarea meselor de lucru în blocul alimentar.
 7. În Școala primară nr. 82 rămîne a fi reparată fațada instituției.
 8. În Școala primară nr.83 „Grigore Vieru” necesită a fi schimbată pardoseala, rafturile pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare în

în blocul alimentar.

În instituțiile subordonate DGETS au fost atestate următoarele probleme:

 1. IPLT „Toader Bubuiog” necesită a fi reparate blocurile sanitare în clasele primare, pavată zona etelierelor pentru băieți și fete, pereul, echipamentul, ustensilele în blocul alimentar.
 2. În LT „Gheorghe Ghimpu” necesită a fi reparat acoperișul la intrare, completat sistemul de iluminare, de amenajat, conform cerințelor, sala de informatică, schimbarea rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor, meselor pentru prelucrarea materiei prime, instalarea chiuvetelor, a plasei de protecție la geamuri în blocul alimentar.
 3. În Gimnaziul nr. 74 „Viorel Găină” nu funcționează rezervuarele de apă, ventilația în blocurile sanitare, e necesar să fie schimbat linoleumul în cîteva săli de clasă, efectuarea reparației cosmetice în încăperile cu fisuri, reparația laboratoerului de chimie, schimbarea rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare.
 4. În Complexul educațional Gimnaziul-grădiniță nr.75 necesită a fi finisate pavilioanele pentru preșcolari, pavarea terenului pentru jocuri, procurarea cîntarului, dulapului pentru medicamente, climatizorului în cabinetul de informatică.
 5. În Școala primară nr.19 necesită a fi instruit personalul tehnic.
 6. În Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” necesită a fi reparată fațada instituției, acoperișul, repararea condiționerului în cabinetul de informatică, instalarea sistemului de iluminare, schimbarea linoleumului în vestiarul sălii sportive, instruirea personalului tehnic, renovat inventarul, schimbarea rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare în blocul alimentar.
 7. În IPLT Budești necesită a fi procurate medicamente, angajat lucrător medical, lipsețte depozitul pentru păstrarea legumelor, fructelor, produselor de băcănie, mese din inox pentru prelucrarea materiei prime.
 8. În IPLTPS nr.2 necesită a fi finisată reparația a jumătate de acoperiș, sistema de ventilare în sălile sportive; schimbarea pardoselei, decontarea utilajului cu termen depășit, schimbarea rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare în blocul alimentar.
 9. În IPLT „Olimp” reparația a 5 blocuri sanitare, angajarea lucrătorului medical, schimbarea pardoselei în blocurile alimentare, a rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare.
 10. În IPLT „Constantin Negruzzi” necesită a fi reparat acoperișul asupra sălii de sport nr.1, 2 blocuri sanitare, dotarea blocului alimentar cu plafoane cu capac de protecție, schimbarea pardoselei în blocurile alimentare, a rafturilor pentru depozitarea utilajului și produselor alimentare.
 11. În IPLT „Mihail Berezovschi” necesită a fi schimbată pardoseala în blocurile alimentare.

Președintele comisiei                                                                                                                                                                                                   Alexandru Fleaș

Secretar                                                                                                                                                                                                                                  Maria Lapp