septembrie
18
2019

Orarul evaluării nivelului de pregătire a instituțiilor de educație timpurie subordonate DETS din sectorul Ciocana, mun. Chișinău la 24-25.09.2019