septembrie
22
2022

Reuniune metodică „Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2022-2023”

La data de 15 septembrie 2022 grădinița nr.225 a găzduit Reuniunea metodică, organizată de către DGETS, pentru metodiștii din instituțiile de învățământ preșcolar din sectoarele Ciocana și Rîșcani, cu genericul „Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2022-2023”.

Echipa de formatori a abordat un șir de aspecte importante, oferind îndrumările și recomandările metodologice, care să sprijine cadrul didactic în procesul de proiectare și organizare eficientă a activității didactice.

Ne dorim ca, în acest an școlar, să dovedim că împreună, copiii, cadrele didactice, părinții, autoritățile, putem fi o comunitate de învățare, în care accentul se pune pe realizarea obiectivelor educației timpurii centrate pe copil, asigurarea calității parcursului și continuității reformelor în învățământul preșcolar.

Aducem mulțumiri dnei Elena Bușilo, specialist principal DGETS pentru organizarea și coordonarea activității și grupului de formatori pentru prestația frumoasă.
Alla Vasilache, director, grad didactic/managerial superior, IÎP nr.225
Zinaida Stanciuc, metodist, grad didactic superior, IÎP nr.138
Aurelia Morcov, metodist, grad didactic unu, IÎP nr.225
Iuliana Mirona, metodist, grad didactic unu, IÎP nr.196
Lupu Elena grad didactic doi, educator, IÎP nr.196
AnAna Jivilicetodist, grad didactic unu, IÎP nr.100
AlAlina Arventinti, metodist, grad didactic unu, IÎP nr.188

„Viitorul nostru depinde de calitatea oamenilor pe care îi formăm” (Eric.A.Hanushek,2013)
Mult succes tuturor !