iulie
01
2020

UNICEF, MSMPS, MECC au elaborat condiții speciale, obligatorii pentru redeschiderea instituțiilor de educație timpurie

I. Conform „Instrucțiunii privind redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie din sector după ridicarea stării de urgență în sănătatea publică”, elaborată de UNICEF, MSMPS, MECC care conține condiții obligatorii pentru redeschiderea instituțiilor de educație timpurie Direcția Educație Tineret și Sport sector Ciocana achiziționează zilnic și livrează în instituțiile de învățământ din sector următoarele produse :

 1. Produse de igienă, detergenți, dezinfectanți în sumă de – 810,5 mii lei
 2. Termometre noncontact – 62 bucăți ( 1= 1600 lei)
 3. Covorașe dezinfectante – 128 bucăți ( 1 = 250 lei)    vor fi livrate după 06.07.
 4. Viziere  – 118 bucăți ( 1 – 25 lei) vor fi livrate după 06.07.
 5. Lămpi bactericide – 63 bucăți ( 1 = 980 lei pe perete; 1=680 lei portativă) vor fi livrate după 15.07

Scrisoarea nr.01-22/191 din 17.05.2020, care conține calculele cantităților necesare de produse propuse la achiziționare în cazul redeschideri a 18 Instituții de educație timpurie din sector a fost expediată și prevede:

 1. Prosoape de hârtie                         2060 bucăți
 2. Termometre digitale în grupe     795 bucăți
 3. Măști                                                215520 bucăți
 4. Mănuși                                             107760  bucăți
 5. Bahile                                               107760 bucăți
 6. Șorțuri                                              736  bucăți

II. Pentru asigurarea organizării calitative a procesului de alimentație în  cantinele  instituțiilor de educație timpurie de către agenții economici  în caz de redeschidere a lor s-au întreprins următoarele măsuri:

a) au fost prelungite contractele încheiate cu agenții economici care livrează produse alimentare de  la începutul anului 2020.
b) s-a întocmit și aprobat meniul- model ”Vară-toamnă 2020” aprobat de Centrul municipal de Sănătate Publică.
c) s-a verificată corespunderea termenului de valabilitate a produselor din stoc la depozitele instituțiilor ( crupe, sare, zahăr, paste făinoase, ulei, semințe uscate etc.)
d) se efectuiază igienizarea și prelucrarea cu produse sanitaro-igienice a tuturor spațiilor, încăperilor din instituțiile de educație timpurie.